Tuyển dụng

Môi trường làm việc tại resolve đề cao sự thoải mái và cân bằng. Ngoài ra, chúng tôi khuyến khích khả năng tự quản và tính trách nhiệm trong công việc để cùng nhau xây dựng giải pháp tư vấn dữ liệu vươn tầm quốc tế.